Vaša mnenja

Vaša mnenja so ključ do uspešne občine in zadovoljstva.
Ves čas predvolilnega obdobja in za njim se mi zdi najpomembneje, da slišim Vaša mnenja in pobude.

Lahko mi pišete in me spremljate na moji Facebook strani.

Za našo občino.